Ako na založenie pneuservisu


Založenie autoservisu či pneuservisu Dubnica http://pitstopservis.sk/pneuservis/? Každý z nás by chcel mať vlastný podnik, v ktorom by si bol pánom. Podnik, ktorý by bol úspešný na trhu, dosahoval vysoké tržby a mal by zákazníkov, ktorí by sa radi vracali naspäť. V predstavách to vyzerá tak jednoducho, ale viete, čo všetko naozaj stojí za tým? Čo treba robiť pri založení vlastného autoservisu, prípadne pneuservisu? Ktoré úrady navštíviť či na čo by ste nemali zabudnúť?

autoservis 2

Pri autoservisoch rozoznávame dva druhy a to autorizované a neautorizované autoservisy. Autorizované musia spĺňať medzinárodné normy, majú všetky náhradné diely a vykonávajú garančné prehliadky. Naopak, neautorizované nemajú všetky náhradné diely a nemôžu vykonávať tieto garančné prehliadky. Autoservis poskytuje opravy, nastavenia a kontroly vozidiel. Konkrétne môže ísť o služby ako diagnostika auta, údržba vozidla (napr. nastavenie svetiel), oprava pneumatiky, oprava autoskla, výmena oleja či odťahová služba.
Pneuservis je naopak dielňa, ktorá zabezpečuje montáž a demontáž pneumatík, vyvažovanie pneumatík, skúšanie a opravu pneumatík. Môže byť súčasťou autoservisu alebo aj ako samostatný podnik. Jeho základným vybavením je stroj na montáž a demontáž, stroj na vyvažovanie, rozvod stlačeného vzduchu a zdvihák na vozidlá.
Ak ste sa už rozhodli, že založenie vlastného autoservisu alebo pneuservisu je pre Vás tá správna cesta, môžeme prejsť na prvé kroky pre jeho založenie. Ako prvé je potrebné si vybaviť živnosť, teda získať živnostenské oprávnenie. Túto formu podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, ktorý definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samo,statne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Živnosť môže vykonávať či už fyzická osoba teda živnostník, ale aj právnická osoba (napr. a. s.) v prípade ak spĺňa ustanovené podmienky.

autoservis

Viete aké sú druhy živností?
Konkrétny druh záleží od toho, v čom chcete podnikať a od toho sa odvíjajú aké náležitosti potrebujete vybaviť. V roku 2019 môžete prevádzkovať niektorú z týchto 3 druhov činností:
remeselná – odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (napr. automechanik, kováčstvo, stolárstvo),
viazaná – odborná spôsobilosť získaná inak (napr. masérske služby),
voľná – nie je potrebná odborná spôsobilosť (napr. Veľkoobchod, maloobchod).
V tomto prípade, keďže ide o založenie autoservisu alebo teda pneuservisu, si povieme aké náležitosti a doklady treba pri remeselnej živnosti, do ktorej spadá táto oblasť. Zákon o živnostenskom podnikaní uvádza, že pri remeselnej živnosti je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru (maturitnou skúškou, ukončením strednej školy, diplomom či dokladom o 10 ročnej praxi v odbore).