Poriadok cestnej premávky

Povinnosti a práva má jednak chodec, cyklista a ďalší účastníci cestnej premávky ako aj vodič, ktorý riadi motorové vozidlo. Chodec je taktiež účastníkom cestnej premávky, prechádzať cez cestu teda nemôžete len tak hocijak. V prvom rade musíte použiť priechod pre chodcov, ak nie je v dosahu, prechádzať cez cestu môžete len ak je to bezpečné a samozrejme kolmo na jej os.

přechod

V zásade platí, že cez cestu by chodci mali prechádzať v skupinkách (ak je to možné), nemali by na cestu vstupovať, ak vzhľadom na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich automobilov nemôžu bezpečne prejsť. Taktiež by nemali zdržiavať premávku. Najmä v súčasnosti počas čoraz kratších dní a počas sychravého počasia by chodec mal mať reflexné prvky, zákon to od chodca vyžaduje bez ohľadu na to, či je ulica osvetlená, či je v meste, či v obci.

Vodiči by samozrejme nemali chodcov na priechodoch ani mimo nich ohroziť. Ak chodec vojde na vozovku na priechode pre chodcov, vodič má povinnosť ho pustiť, samozrejme tak, aby neohrozil cestnú premávku. Ak na viacpruhovej ceste jeden vodič spomalí, či zastaví pred priechodom, musí tak urobiť aj vodič vedľa, či oproti.

přechod pro chodce

Aby nedošlo k nehode
Vodiči a chodci by sa mali predovšetkým snažiť byť k sebe ohľaduplní. Chodci by nemali skákať autám pod kolesá, ak vstúpia na priechod, mali by ďalej sledovať premávku, nechodiť s hlavou vo hviezdach, ani sa po priechode prechádzať. Vodiči naopak by chodcom mali zastaviť, spomaliť, upozorniť ich, že ich púšťajú. Mali by tiež dbať na ostatných vodičov, ktorí nemusia mať dostatok času na reakciu – ak napríklad sa jeden vodič náhle rozhodne pustiť chodca a prudko zabrzdí, vodič vo vedľajšom pruhu pár metrov za ním nemusí zareagovať a nielenže tak poruší predpisy, môže ohroziť chodca.

Preto buďte ohľaduplní či ste chodec alebo vodič, ktorý vedie motorové vozidlo. Závisí na vás aký chod budeme viesť v cestnom poriadku.