Bez studenej vojny by sme nepoznali internet

Viete si predstaviť život bez internetového pripojenia? Veru, aj to bola niekedy realita. Vznik internetu sa datuje približne okolo roku 1945. V tomto období však ešte nemôžeme hovoriť o internete ako takom. Jeho počiatky úzko súvisia so vznikom počítačov. Svoju úlohu však zohrala aj studená vojna. V rokoch 1947 až 1991, kedy medzi sebou súperili dve svetové veľmoci, teda Spojené štáty americké a Sovietsky zväz. V tejto dobe, sa totiž objavila jedna veľká hrozba. Išlo o možné zničenie komunikačnej infraštruktúry, pomocou jadrových zbraní. V Spojených štátoch, preto dostala agentúra DARPA- Defense Advansed Research Projects Agency, (v preklade- Agentúra ministerstva obrany pre pokročilé výskumné projekty) úlohu vytvoriť sieť pre počítače, prostredníctvom ktorej, by bola možná komunikácia aj pri výpadku ostatných komunikačných sietí. a takto v podstate vznikol internet.

sociální média
 
Táto technológia, však v porovnaní s dnešným internetovým pripojením, fungovala na omnoho jednoduchšom princípe. Komunikácia bola možná iba medzi dvoma rôznymi bodmi. Išlo o veľmi podobnú technológiu, aká bola využívaná napríklad pri rádiovom prenose, teda klasických rádiách. Možnosť komunikácie medzi fyzicky neprepojenými zariadeniami, vznikol až oveľa neskôr, približne v šesťdesiatych rokoch, dvadsiateho storočia.

sítě
 
V tomto období sa začalo internetové pripojenie, pomaly dostávať medzi obyčajných ľudí a jeho popularita vzrástla v priebehu enormne krátkeho času. V súvislosti s touto skutočnosťou, došlo prirodzene k ďalšiemu a omnoho masívnejšiemu rozvoju tejto novej komunikačnej technológie. Názov „internet“ vznikol v roku 1982, kedy vznikla myšlienka globálnej siete, teda internetu, ako ho poznáme dnes. Počas osemdesiatych rokov, sa na trh dostali i prví súkromní poskytovatelia tohto pripojenia. To malo za následok, jeho celosvetové spopularizovanie. Nevídanú obľubu, si medzi ľuďmi našiel už v priebehu prvých rokov jeho fungovania.