Ste pripravení investovať?


Čo znamená investovanie?
Investovanie v stručnosti znamená použitie vašich peňazí s cieľom dosiahnuť ich rast. Investovať môžete napríklad do cenných papierov, majetku či podielových fondov. Ponuka je naozaj široká, potrebné je však podrobne zvážiť všetky riziká a potenciálny výnos plynúci z jednotlivých investícií.

investice

Či má alebo nemá pre vás zmysel investovať závisí od vašich cieľov, predovšetkým z hľadiska ich času:
Krátkodobé ciele – patria sem veci, ktoré plánujete vykonať  v najbližších piatich rokoch
Strednodobé ciele – plánujete urobiť v priebehu nasledujúcich 5-10 rokov
Dlhodobé ciele – ciele, v rámci ktorých nebudete potrebovať investované peniaze minimálne 10 rokov od momentu vášho investovania
 
Pre vaše krátkodobé ciele je pravidlom investovať  v rámci uloženia peňazí na sporiaci účet.  Riziko je pri tejto forme investovania minimálne, avšak s nízkym rizikom je spravidla spojený aj nízky výnos, ktorý sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 0,01 – 0,05 %. Možno teda konštatovať že táto krátkodobá forma investovania je bezpečná, no málo zisková.

Akciový trh môže v krátkom období rýchlo vzrásť a rovnako klesnúť, čím môže dôjsť k strate. Z tohto dôvodu sa investovanie na akciový trh v prípade, že chcete investovať na dobu menšiu ako 5 rokov, neodporúča.
V strednodobom (platí aj v dlhodobom) horizonte je najlepšou odpoveďou vklad vašej finančnej hotovosti do konkrétnej formy majetku, záleží však na riziku, ktoré ste ochotní na seba vziať. Platí, čím vyššia miera rizika, tým vyššia je návratnosť vašej investície.

graf

Ak teda napríklad plánujete investovať do kúpy nehnuteľnosti a viete, že počas nasledujúcich siedmych rokov budete potrebovať svoj vklad naspäť, je pre vás bezpečnejšie, ak dáte svoje peniaze na sporiaci účet alebo termínovaný vklad. Majte však na pamäti, že vaše úspory budú ohrozené infláciou.
Pri dlhodobejších cieľoch možno budete chcieť zvážiť investovanie, pretože inflácia môže vážne ovplyvniť hodnotu vašich úspor hotovosti.
Akciový trh má tendenciu zhodnotenia lepšiu ako hotovostné prostriedky, čím vám poskytuje príležitosť na väčšiu návratnosť  investovaných peňazí.