Začiatok podnikania nemusí byť hektický

Podnikatelia sa vo svojich začiatkoch stretávajú s množstvom administratívnej záťaže, procesmi, ktoré sú zdĺhavé a zaberú veľa drahocenného času, kým ich všetky absolvujete. Administratívne úkony je nutné vyriešiť ešte pred samotným začatím fungovania firmy, a je toho dosť, čo treba stihnúť, kým začne byť vaša spoločnosť aktívna. Vyhnúť sa tomu dá, ak si zvolíte ľahšiu cestu a kúpite si už založenú firmu, takzvanú ready made spoločnosť.

Všetko sa to začína podpisom

Ľudia sa venujú rozličným prácam a službám, novinkou už nie je ani zakladanie spoločnosti len kvôli tomu, aby ich následne mohli opäť predať záujemcom o podnikanie. Klienti sú spokojní, pretože ich to odbremení od množstva zdĺhavých procesov, ktoré sú súčasťou každého zakladania spoločnosti. Ready made môžu byť spoločnosti s históriou alebo novozaložené firmy, s možnosťou byť platcom DPH alebo nie a rozdeľujú sa tiež podľa druhu obchodnej činnosti.

Klient si vyberie firmy na predaj spoločnosť, ktorá mu vyhovuje a o pár hodín už môže byť funkčná. Podpisy potrebných dokumentov sú poslednou bodkou, ktorú je nutné urobiť pred začatím s podnikaním.

Kúpa ready made spoločnosti má svoje výhody:

-je už zaregistrovaná pre dane z príjmu a má pridelené DIČ

-je zaregistrovaná aj v OR s prideleným IČO-m

-klient má zmluvne garantované, že firma už nemá žiadne záväzky

-jej základné imanie je v plnom rozsahu splatené

-na prevod sú pripravené okamžite

-všetky dôležité dokumenty pripravuje advokát

Na pomoc si vezmite moderné technológie

Konečná cena za spoločnosť zahŕňa aj prípadnú zmenu konateľa či spoločníka, obchodného názvu a sídla firmy, zmenu predmetu podnikania, zakladateľskú zmluvu, zmluvu o prevode obchodného podielu, takisto súhlas majiteľa nehnuteľnosti v prípade záujmu o umiestnenie sídla spoločnosti, ale aj súdny poplatok za zapísanie všetkých zmien do OR. Z pohľadu zákonov sú takto vzniknuté spoločnosti rovnocenné ostatným, ktoré si ľudia založia bežným spôsobom. V prípade záujmu o niektorú z nich si môžete celú ponuku firiem pozrieť online.