Bublinkové obálky

Určite sa vám už niekedy stalo, že keď ste niekomu poslali balík, prípadne obálku s nejakým obsahom, než sa k danému človeku zásielka dostala, jej obsah bol poškodený alebo úplne zničený. Zničenie nemuselo byť tak úplne vašou chybou, počas prepravy zásielky prechádzajú mnohými ľuďmi, autami, skladmi a možno aj triediacimi prístrojmi, ktoré aj keď neúmyselne, môžu obsah veľmi krehkej obálky poškodiť. Preto by ste si mali dávať pozor ako balíte svoje zásielky, radšej ich vystlať niečím, čo zabráni ich poškodeniu, prípadne nalepiť z vonkajšej strany upozornenie, že ide o citlivý obsah, ktorý sa môže zlým narábaním zničiť.

bublinková fólia

Ak posielate menší obsah, odporúčame vám upriamiť svoju pozornosť na bublinkové obálky. Bublinkové obálky dokážu vďaka fólií z bubliniek, ktorá je v nich prilepená, ochrániť to, čo sa v nich práve nachádza. Ideálne sú najmä ak posielate niečo, čo bude cestovať veľmi ďaleko, prípadne to pôjde až za hranice krajiny. Do takýchto obálok sa dá umiestniť čokoľvek, čo nechcete, aby sa zničilo, je príliš krehké alebo by sa mohlo rozbiť. Napríklad môžete takýmto spôsobom posielať aj dôležité dokumenty, ktoré sa za pomoci bubliniek nepokrčia a ani neroztrhajú, čo by im mohlo hroziť práve v klasickej papierovej obálke.

bublinkové obálky

V takomto type obálky, by ste ale nemali umiestniť nič ostré alebo špicaté, pretože to by mohlo prepichnúť bublinkovú fóliu a znížiť tak kvalitu ochrannej bublinkovej vrstvy. Obálky s bublinkovou fóliou sú odolné aj voči necitlivému zaobchádzaniu pracovníkov, ktorí s nimi počas prepravy manipulujú. Vybrať sa dá z niekoľkých veľkostí a rôznych farebných možností. Či už ste predajca a posielate zásielky svojim zákazníkom, alebo len rád zasielate balíčky svojej rodine a známym, ktorí žijú ďaleko od vás. Vždy by ste si mali skontrolovať ako je ich obsah zabalený, či je dostatočne chránený voči nevhodnej manipulácií a taktiež aj voči vplyvom vonkajšieho prostredia.